БИР отдава под наем реновирани и с отлични условия помещения за осъществяване на различни видове бизнес: малки чисти производства, офиси, търговски склад, рекламна агенция, фитнес-спа център, кетъринг и други.

Услуги

feature one

Наеми & Зали

Преференциални условия за наемателите, офис помещения, мултифунционална зала (до 150 човека) за провеждане на семинари, конференции и др. събития с обществено значение, зали за обучения, зали за провеждане на бизнес срещи, копирен център, компютърна зала.

feature two

Бизнес Услуги & Консултации

Търсене на местни партньори, свързване с международни партньори, провеждане на срещи, преводи по време на срещи и водене на делова кореспонденция и др. Изготвяне на бизнес планове, стратегии, маркетингови проучвания, икономически обосновки и др.

feature three

Съдействие за Финансиране & Обучения

Информиране, подготовка на проекти (включително за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕС и за национално финансиране), свързване с финансови институции и други. Обучения по предприемачество и ключови компетенции.

БИР